BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική της Bayer AG και δραστηριοποιείται στους τομείς της φυτοπροστασίας, των προϊόντων δημόσιας υγείας, και των σπόρων. Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της μία σημαντική γκάμα προϊόντων, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα βοηθητικών υπηρεσιών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αειφόρου γεωργίας και της δημόσιας υγείας. Η Bayer CropScience AG με ανθρώπινο δυναμικό 19.000 ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρεί γραφεία σε περισσότερες από 120 χώρες, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις ανάγκες των εμπόρων και των καταναλωτών.

Η Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους τομείς της παραγωγής και διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και εμπορίας προϊόντων δημόσιας υγείας και σπόρων, απασχολώντας συνολικά 120 εργαζόμενους, στα γραφεία της στην Αθήνα, στην παραγωγική μονάδα της εταιρίας στο Ύπατο Βοιωτίας και στα διάφορα υποκαταστήματά της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάνοντας πράξη τη βασική δέσμευση της εταιρίας στην Αειφόρο Γεωργία, η Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ υλοποιεί το πρόγραμμα Υπεύθυνη Φροντίδα, μια σειρά στόχων που διέπουν τον χειρισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Bayer από την παραγωγή μέχρι την εφαρμογή στον αγρό για την προστασία του περιβάλλοντος και του χρήστη.